Proizvodnja el. energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu (najava)

20.01.2023. Moneo d.o.o. Split
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora

Na portalu e-Savjetovanja objavljen je poziv za dodjelu sredstava Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu. Poziv se financira sredstvima Modernizacijskog fonda u iznosu od 80 milijuna eura. Predmet Poziva je podupiranje ulaganja u proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije. Poziv će biti otvoren 60 dana.

Unutar raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

 1. Fotonaponske elektrane: 50 milijuna EUR
 2. Elektrane na biomasu: 5 milijuna EUR
 3. Bioplinske elektrane: 5 milijuna EUR

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 80 milijuna EUR (60 milijuna iz MF te 20 milijuna EUR u okviru Programa ulaganja OIE)

Visina javne potpore: od 100.000,00 EUR do 2 milijuna EUR

Intenzitet potpore: ovisi o veličini poduzeća i lokaciji ulaganja (od 35 do 80%)

Trajanje projekta: do 24 mjeseca za izgradnju fotonaponskih elektrana, do 36 mjeseci za izgradnju elektrane na biomasu ili bioplin

Prihvatljivi Prijavitelji:

 • mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici u sektoru C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija; 1 Prijavitelj može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana, pri čemu stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%
 2. Izgradnja elektrane na biomasu pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja
 3. Izgradnja elektrane na bioplin, pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini
 4. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane
 5. Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti

Prihvatljivi troškovi:

 1. Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula (obuhvaća pripadnu potkonstrukciju i DC razvod) instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru predaje u mrežu, pretvarača (invertera), priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka, opreme obračunskog mjernog mjesta, gromobranske instalacije i ostale opreme za pravilan rad sustava
 2. Izgradnja elektrane na biomasu do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase
 3. Izgradnja elektrane na bioplin do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina
 4. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije ), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najviše dnevne proizvodnje električne energije u jednogodišnjem razdoblju
 5. Projektantski nadzor i stručni nadzor
 6. Koordinacija zaštite na radu

Ukupni troškovi nadzora te koordinacija zaštite na radu su prihvatljivi najviše u iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje.

Ukoliko Vam je potrebno savjetovanje u vezi s Pozivom ili usluga pripreme prijave, kontaktirajte nas!

Stručnost
Kvaliteta
Posvećenost
Povjerenje

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  |  Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  | Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.