Pravo na umanjenje ili oslobođenje od plaćanja poreza na dobit

21.09.2018. Moneo d.o.o. Split
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pravo na umanjenje ili oslobođenje od plaćanja poreza na dobit sukladno Zakonu o poticanju ulaganja

Sukladno Zakonu o poticanju ulaganja, poduzetnici imaju mogućnost stjecanja statusa korisnika potpore ulaganja što podrazumijeva pravo na umanjenje stope poreza na dobit tijekom maksimalno 10 godina poslovanja. Za razliku od bespovratnih EU fondova, kod poreznih poticaja novac se ne uplaćuje korisniku na račun već se radi o pravu na umanjeno plaćanje poreza na dobit.

Cilj i svrha poticanja ulaganja je poticanje gospodarskog rasta i izgradnja konkurentnog, transparentnog i atraktivnog sustava potpora za ulaganja pravnih ili fizičkih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj koji su obveznici poreza na dobit te svojom djelatnošću sudjeluju u prometu robe i usluga u Hrvatskoj.

 

Dozvoljene aktivnosti

Dozvoljene aktivnosti za koje se odobravaju porezni poticaji:

  • proizvodno-prerađivačke aktivnosti,
  • razvojno-inovacijske aktivnosti,
  • aktivnosti poslovne podrške,
  • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti.

 

Ciljevi

Jednako tako, potrebno je ostvariti i jedan ili više sljedećih ciljeva:

  • unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
  • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika,
  • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti,
  • povećanje poduzetničke konkurentnosti,
  • ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske,
  • gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske,
  • rast produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj.

 

Minimalno ulaganje

Minimalno ulaganje koje je potrebno za ostvarivanje poreznih poticaja:

  • minimalni iznos od 150.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja ili
  • minimalni iznos od 50.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike ili
  • minimalni iznos od 50.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera
  • minimalnom iznos od 500.000,00 eura za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa

 

Početno ulaganje

Početnim ulaganjem smatra se ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje je povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

 

Maksimalni intenzitet potpore

Maksimalni intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća iznosi 45% od ukupnog ulaganja, 35% za srednja poduzeća te 25% za velika poduzeća.

Korisnik potpore, ovisno o visini investicije, veličini poduzetnika i broju novih radnih mjesta koja će se otvoriti kao rezultat ulaganja, može ostvariti umanjenje stope poreza na dobit za 50%, 75% ili 100%.

Uvjeti za stjecanje statusa korisnika potpore

Osnovni uvjeti za stjecanje statusa korisnika potpore ulaganja:

Visina investicije Novootvorena radna mjesta Postotak umanjenja stope poreza na dobit Maksimalno razdoblje korištenja poticaja (godine) Minimalno razdoblje očuvanja investicije i radnih mjesta (godine)
50.000 EUR i više 3 ili više 50% 5 3
150.000 - 1.000.000 EUR 5 ili više 50% 10 3
1.000.000 - 3.000.000 EUR 10 ili više 75% 10 3
više od 3.000.000 EUR 15 ili više 100% 10 3

Sve detaljnije informacije možete pronaći na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Stručnost
Kvaliteta
Posvećenost
Povjerenje

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  |  Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  | Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.