Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

05.01.2023. Moneo d.o.o. Split
Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Pozivom Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima želi se doprinijeti otklanjanju posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i potaknuti ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

Rok za podnošenje prijava: 6. veljače 2023. od 12 sati do 4. svibnja 2023. do 12 sati

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima do 30. rujna 2022. godine
 • Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana na dan 30. rujna 2022. godine, pod uvjetom da se do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu registriraju za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Proizvođačke organizacije, pod uvjetom da se do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu registriraju za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana na dan 30. rujna 2022. godine koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 200 milijuna HRK (26,54 milijuna EUR)

Visina javne potpore: od 15.000 EUR do 2 milijuna EUR (do 200.000 EUR za korisnike početnike i korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potpore manji od iznosa od 200.000 EUR).

Intenzitet javne potpore: do 50% iz Instrumenta EU za oporavak i otpornost

Trajanje projekta: 24 mjeseca, ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine

Prihvatljivi troškovi i aktivnosti:

 1. Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 2. Ulaganje u nabavu i ugradnju strojeva i opreme/ugradnju opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade
 3. Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice)
 4. Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 5. Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 6. Nabava gospodarskih vozila
 7. Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
 8. Opći troškovi (prihvatljivi do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta)
  • Troškovi pripreme poslovnog plana (do 2% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od 37.672 HRK)
  • Troškovi pripreme dokumentacije (do 2% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od 75.345 HRK)
  • Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora (prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova)
 9. Nematerijalni troškovi
  • Kupnja ili razvoj računalnih programa
  • Kupnja prava na patente i licence
  • Zaštita autorskih prava
  • Registracija i održavanje žigova
  • Ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Ukoliko Vam je potrebno savjetovanje u vezi s Pozivom ili usluga pripreme prijave, kontaktirajte nas!

Stručnost
Kvaliteta
Posvećenost
Povjerenje

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  |  Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  | Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.