Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

13.12.2022. Moneo d.o.o. Split
Najava poziva transformacija kreativnog sektora

Pozivom Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija dodjeljuju se bespovratna sredstva kulturnoj i kreativnoj industriji za jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

Raspoloživa bespovratna sredstva: 250.000,000,00 HRK (33.180.702,10 EUR)

Prihvatljiva područja djelovanja:

 • Arhitektura
 • Audiovizualne djelatnosti, uključujući videoigre
 • Mediji
 • Baština
 • Dizajn
 • Izvedbene umjetnosti
 • Knjiga i nakladništvo
 • Primijenjene i vizualne umjetnosti

Poslovni prihodi Prijavitelja u 1 od 3 godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga moraju iznositi više od 30% ukupne vrijednosti projekta.

Prijavitelj mora ostvariti više od 50% prihoda od kulturno-umjetničkih i kreativnih proizvoda u jednoj od zadnje tri godine prije predaje projektnog prijedloga.

Prijavitelj mora imati zaposleno najmanje 1 osobu na neodređeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu, osim za fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost te koje trebaju dostaviti dokaz da su izvan radnog odnosa.

Partnerstvo u provedbi projekta nije dozvoljeno.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ostvariti sufinanciranje za samo 1 projekt.

Poziv je organiziran u dvije grupe – A i B.

GRUPA A

Prihvatljivi prijavitelji Grupe A:

 1. Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
 2. Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 300.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 7.500.000,00 HRK

Stopa sufinanciranja ovisi o kategoriji prihvatljivog troška i veličini Prijavitelje te se kreće od 50 do 70%.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (IKT oprema, trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada i poslovnih prostora, trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije poslovnih prostora, komunalni priključci, troškovi plaća osoblja proizašli iz otvaranja radnih mjesta, neizravni troškovi, trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata, nabava novih strojeva, opreme, alata, licenci…)
 2. Savjetodavne usluge (planovi i strategije digitalizacije poduzeća, organizacija poslovanja, automatizacija procesa i sl., izrada dokumentacije za nabavu, usluga stručnog nadzora građenja)
 3. Usavršavanje djelatnika
 4. Sudjelovanje na sajmovima (isključivo troškovi najma, uređivanja i vođenja štanda)
 5. Aktivnosti povezane s provedbom projekta (priprema i provedba projekta, trošak revizije projekta, trošak plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta).

GRUPA B

Prihvatljivi prijavitelji Grupe B:

 1. Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
 2. Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 1.400.000,00 HRK

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 1. Aktivnosti unaprjeđenja procesa i organizacije poslovanja s ciljem prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje i poboljšanja kvalitete usluga (nabava novih strojeva, opreme, alata, licenci, IKT, patenti, autorska prava, planovi i strategije digitalizacije, troškovi plaća osoblja na provedbi projekta, usavršavanje djelatnika, najam, uređivanje i vođenje štanda, preuređenje i modernizacija zgrada, poslovnih prostora i drugih objekata, neizravni troškovi)
 2. Aktivnosti upravljanja projektom (trošak vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu projekta, priprema i provođenje postupaka nabave, izrada projektno-tehničke dokumentacije)

Ukoliko Vam je potrebno savjetovanje u vezi s Pozivom ili usluga pripreme projektne prijave, kontaktirajte nas!

Stručnost
Kvaliteta
Posvećenost
Povjerenje

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  |  Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  | Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.