Korištenje obnovljivih izvora energije

05.01.2023. Moneo d.o.o. Split
Korištenje obnovljivih izvora energije

Pozivom Korištenje obnovljivih izvora energije želi se doprinijeti otklanjanju posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i potaknuti ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

Rok za podnošenje prijava: 6. veljače 2023. od 12 sati do 4. svibnja 2023. do 12 sati

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima do 30. rujna 2022. godine
 • Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana na dan 30. rujna 2022. godine, pod uvjetom da se do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu registriraju za preradu poljoprivrednih proizvoda

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 70 milijuna HRK (9,29 milijuna EUR)

Visina javne potpore: od 15.000 EUR do 1 milijuna EUR (do 200.000 EUR za korisnike početnike i korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potpore manji od iznosa od 200.000 EUR).

Intenzitet javne potpore: do 50% iz Instrumenta EU za oporavak i otpornost

Trajanje projekta: 24 mjeseca, ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine

Uvjeti prihvatljivosti Korisnika i Projekta:

 1. Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada
 2. Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH
 3. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv Korisnik
 4. Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva iza obračunskog mjesta elektroenergetske mreže te se proizvedena energija koristi za podmirenje vlastitih potreba. Eventualne viškove tijekom proizvodnje električne energije korisnik može predavati u mrežu te preuzimati energiju iz mreže sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije.
 5. Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koje koristi OIE na poljoprivrednom gospodarstvu mora imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi gospodarstva te imati planiranu godišnju proizvodnju električne iili toplinske energije manju ili jednaku godišnjoj potrošnji gospodarstva.

Prihvatljivi troškovi:

1. Objekti za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

 • Građenje/rekonstrukcija objekata za prijem, obradu/doradu, skladištenje/spremanje biomase i manipulativne površine
 • Opremanje – oprema za prijem, obradu/doradu/miješanje, skladištenje/spremanje i transport (transportna crijeva, prikolice, cisterne, pumpe, motori) biomase

2. Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

 • Građenje/rekonstrukcija postrojenja/prostora:
  • Za proizvodnju, spremanje i preradu bioplina u toplinsku i električnu energiju
  • Za skladištenje digestata
  • Za proizvodnju električne energije iz sunčeve svjetlosti
  • Rekonstrukcija krovišta (radovi, materijali i instalacije na nosivim konstrukcijama te konstrukcijama i materijalima krovišta, a koji su nužni isključivo u svrhu postavljanja fotonaponskih modula na krovištu objekta); iskopi za polaganje energetskog kabela; bravarski i građevinski radovi, materijali i instalacije za izradu potkonstrukcije za nošenje fotonaponskih modula
  • Kogeneracijsko postrojenje
 • Opremanje
  • Oprema za doziranje ulaznih sirovina, oprema za sustav grijanja, oprema za proizvodnju bioplina, oprema za transport, pripremu i regulaciju bioplina, oprema za pripremu biomase, oprema za briketiranje, peletiranje, pripremu sječke, oprema za transport, oprema za digestor, oprema za miješanje, spremnici i oprema za spremnike, oprema za skladištenje digestata, kotlovi, turbine, kondenzatori, generatori, reduktori, oprema za razvođenje pare, pregrijači, grijači, spremnici napojne vode, oprema za toplinsku stanicu, izmjenjivači, redukcijsko-rashladna stanica, pumpe i motori, fotonaponski moduli, izmjenjivači, razvodni ormari, kabeli, vodiči, gromobrani, solarni kolektori, oprema za izuzimanje, oprema za regulaciju, mjerenje i transport energije, dizalica topline, oprema za loženje, kontrolni sustavi.

3. Opći troškovi (prihvatljivi do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta)

 • Troškovi pripreme poslovnog plana (do 2% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od 37.672 HRK)
 • Troškovi pripreme dokumentacije (do 2% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od 75.345 HRK)
 • Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora (prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova)

4. Nematerijalni troškovi

 • Kupnja ili razvoj računalnih programa
 • Kupnja prava na patente i licence
 • Zaštita autorskih prava
 • Registracija i održavanje žigova
 • Ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Ukoliko Vam je potrebno savjetovanje u vezi s Pozivom ili usluga pripreme prijave, kontaktirajte nas!

Stručnost
Kvaliteta
Posvećenost
Povjerenje

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  |  Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  | Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.