Izgradnja i opremanje centara za starije osobe

09.01.2023. Moneo d.o.o. Split
Izgradnja i opremanje centara za starije osobe

Pozivom Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) potiču se ulaganja u izgradnju novih građevina, dogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te opremanje kako bi se mogli uspostaviti centri za starije osobe kroz koje će se povećati dostupnost usluga dugotrajne skrbi za osobe starije životne dobi te njihova ravnomjernija teritorijalna pokrivenost.

Rok za podnošenje prijava: 22. ožujka 2023. godine

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) u obveznom partnerstvu s jedinicom regionalne samouprave (županijom) – Kao rezultat provedbe projekta, prijavitelji kojima su dodijeljena sredstva morat će osnovati novu javnu ustanovu – centar za pružanje usluga u zajednici – centar za starije osobe, koji će pružati institucijske, ali i izvaninstitucijske usluge.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 49.107.439,12 EUR

Visina javne potpore: od 2,18 do 6,13 milijuna EUR po projektu

Intenzitet javne potpore: 100%

Trajanje projekta: Projekt se mora dovršiti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine

Uvjeti prihvatljivosti Prijavitelja i Projekta:

 • Prihvatljivi prijavitelji mogu podnijeti samo jedan projektni prijedlog po ovome Pozivu
 • U jednom projektnom prijedlogu moguće je imati samo jednog partnera
 • Dodjeljuje se maksimalno 1 projekt po županiji
 • Projektom mora biti predviđena izgradnja i/ili rekonstrukcija i opremanje novog ili postojećeg objekta za pružanje usluga u zajednici minimalnog smještajnog kapaciteta od 40 kreveta koji se odnosi na nove dodatne kapacitete za funkcionalno ovisne korisnike o pomoći druge osobe kojima je potreban treći ili četvrti stupanj usluge
 • Projekt mora doprinositi 6 okolišnih ciljeva EU-a
 • Odgovarajući akt za izgradnju i/ili rekonstrukciju mora biti pravomoćan u trenutku podnošenja prijave
 • Prijavitelj mora biti vlasnik zemljišta ili građevine, ili imati ugovor na najmanje 30 godina
 • U slučaju mješovite namjene objekta, gospodarska namjena infrastrukture, tj. godišnji kapacitet infrastrukture koja se odnosi na gospodarsku namjenu ne premašuje 20% ukupnog godišnjeg kapaciteta infrastrukture

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 1. Priprema i izrada projektno-tehničke dokumentacije
  • Priprema projektnog prijedloga
  • Izrada tehničke dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, revizija projekta…)
  • Izrada Investicijske studije
 2. Izgradnja i opremanje nove građevine (nZEB)
  • Izvođenje radova, gradnja
  • Pripremni radovi za početak izgradnje (dovođenje komunalnih priključaka, rušenje postojećeg objekta, čišćenje zemljišta, iskolčenje i sl.)
  • Stručni nadzor, koordinator zaštite na radu
  • Vođenje projekta gradnje
  • Aktivnosti informiranja
 3. Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine
  • Izrada potrebnih izvješća (certifikata) prije i nakon rekonstrukcije
  • Izvođenje radova (npr. zamjena instalacija, stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera, uklanjanje prepreka, prilagodba sanitarnih čvorova, izgradnja pristupnih rampi, ugradnja lifta…)
  • Stručni nadzor radova
 4. Opremanje objekta
  • Nabava opreme za pružanje smještaja za funkcionalno ovisne korisnike o pomoći druge osobe te opreme potrebne za pružanje svih ostalih usluga
 5. Nabava vozila
 6. Tehnička pomoć
  • Usluga vanjskih stručnjaka u području javne nabave
 7. Informiranje i vidljivost

Ukoliko Vam je potrebno savjetovanje u vezi s Pozivom ili usluga pripreme prijave, kontaktirajte nas!

Stručnost
Kvaliteta
Posvećenost
Povjerenje

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  |  Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  | Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.