Indikativni plan objave natječaja u poljoprivredi za 2023. godinu

11.03.2023. Moneo d.o.o. Split
Indikativni plan objave natječaja u poljoprivredi za 2023

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Indikativni plan objave natječaja intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. te preostalih natječaja iz Programa ruralnog razvoja, a koji su u planu tijekom 2023. godine.

Za razvoj produktivnije, konkurentnije i otpornije poljoprivredne proizvodnje, ali i unaprjeđenje kvalitete života na ruralnim područjima osigurano je gotovo 3,8 milijardi eura, pri čemu je Vlada RH podignula stopu nacionalnog doprinosa s 15 % na 20 % te na taj način povećala ukupan iznos za petogodišnje razdoblje za 103,5 milijuna eura.

Planirani natječaji iz SP ZPP-a u 2023. godini su:

1. Obnova poljoprivrednog potencijala

  • Planirani kvartal: Po potrebi
  • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirani u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka. Nadležno javno tijelo mora proglasiti prirodnu nepogodu u skladu s posebnim propisima koji uređuju ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna mehanizacija i priključci, poljoprivredne gospodarske zgrade, domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti evidentiran u Registru šteta Ministarstva financija Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %.

2. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

  • Planirani kvartal: I.
  • Predmet potpore je premija osiguranja za police osiguranja koje pokrivaju gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.
  • Prihvatljiva polica osiguranja pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika – nepovoljnih klimatskih prilika (tuča, mraz, požar….) i /ili bolesti životinja.
  • Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici – fizičke osobe upisane u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čiji je SEO veći do 3.000 EUR te fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika čiji je SEO veći od 3.000 EUR. Aktivnim poljoprivrednikom smatraju se i svi poljoprivrednici koji su u prethodnoj godini primili izravna plaćanja u iznosu manjem od 5.000 EUR.

3. Potpora prenošenju znanja

  • Planirani kvartal: I.
  • Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115. Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva.

4. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

  • Planirani kvartal: I.
  • Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115. Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva te privatni šumoposjednici.

5. Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama

  • Planirani kvartal: II.
  • Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici i udruge šumoposjednika čije se površine nalaze u obuhvatu ekološke mreže i/ili ostalih zaštićenih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).

6. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

  • Planirani kvartal: II.
  • Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (pojedinačno ili skupina) upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, koji ulaze u:
   • sustav kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i aromatizirani vinski proizvodi), sustav za zajamčeno tradicionalne specijalitete
   • sustav neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom
   • nacionalni sustav kvalitete “Dokazana kvaliteta”
   • sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje (isključivo prerađivači). Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili novo sudjelovanje u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (postojeći korisnici su prihvatljivi, ako ulaze u sustav kvalitete s nekim novim proizvodom ili u novu oznaku kvalitete).

7. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

  • Planirani kvartal: II.
  • Prihvatljivi korisnici moraju biti organizirani i djelovati kao skupina proizvođača (udruženje), u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, ili kao udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji članovi sudjeluju u sustavima ekološke proizvodnje u skladu s Zakonom o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, odnosno sustavima kvalitete u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

8. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija

  • Planirani kvartal: II.
  • Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije (pravne osobe) u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP), priznate od strane Ministarstva poljoprivrede nakon 1. siječnja 2022. godine.

9. Potpora LEADER (CLLD) pristupu

  • Planirani kvartal: II.
  • Uvjeti prihvatljivosti za LAG (kod odabira LAG-a):
   • biti registriran kao udruga
   • imati usklađen statut s odredbama zakona i propisa koji se odnose na rad udruga
   • obuhvaćati ruralno područje od 10.000 do 150.000 stanovnika
   • biti cjelovito izravno povezano područje najmanje 5 jedinica lokalne samouprave;

10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

  • Planirani kvartal: III.
  • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

11. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma

  • Planirani kvartal: IV.
  • Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

12. Potpora malim poljoprivrednicima

  • Planirani kvartal: IV.
  • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

13. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

  • Planirani kvartal: IV.
  • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva.

Iz Programa ruralnog razvoja još će tijekom 2023. godine biti objavljen sljedeći natječaj:

1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

  • Planirani kvartal: I
  • Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, javne ustanove i tijela (osim jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave), javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i udruge koje se bave zaštitom i zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode.

Opširnije informacije dostupne su na poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/indikativni-plan-objave-natjecaja-u-2023/.

Za sve dodatne upite i savjetovanje u vezi s pripremom prijave kontaktirajte nas putem e-maila na marijan@moneo.hr ili pozivom na broj 091 454 15 36.

Stručnost
Kvaliteta
Posvećenost
Povjerenje

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  |  Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  | Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.