HAMAG BICRO COVID 19 zajam za obrtna sredstva

10.12.2020. Moneo d.o.o. Split
HAMAG BICRO COVID 19 zajam

HAMAG BICRO COVID 19 zajam za obrtna sredstva

U prosincu 2020. godine nastavljena je provedba mjera za pomoć mikro, malim i srednjim poduzetnicima kojima je ugroženo poslovanje uslijed pandemije koronavirusa a koja je rezultat suradnje Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) i Vlade Republike Hrvatske.

Program COVID-19 zajam za obrtna sredstva je financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj a poduzetnicima je na raspolaganju 1,3 milijarde kuna. Maksimalni iznos zajma je 380.000 kn uz kamatnu stopu od 0,25 %. HAMAG BICRO će direktno odobravati zajmove za obrtna sredstva.

 

Cilj HAMAG COVID 19 Zajma za obrtna sredstva

Cilj ovog HAMAG BICRO kredita je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini te zadovoljavaju sljedeće kriterije:

  • zatvoreni su odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine,
  • ili su u 2020. godini ostvarili pad prihoda od 60% i više u odnosu na 2019. godinu,
  • ili su u 2020. godini ostvarili su pad prihoda od 20% i više u odnosu na 2019. godinu, a koja su s potpomognutih područja prema indeksu razvijenosti, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu sukladno Odluci Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti: Brodsko-posavska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Ličko-senjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Sisačko-moslavačka županija, Virovitičko-podravska županija.

 

Osnovni kriteriji

Osnovni kriteriji prihvatljivosti u trenutku prijave odnose se na subjekte koji:

  • imaju status „subjekta malog gospodarstva“ kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ,
  • ostvaraju dobit, odnosno registrirani su kao trgovačko društvo ili obrti, fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti,
  • imaju više od 50% privatnog vlasništva,
  • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci,
  • nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama,
  • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme,
  • uredno podmiruju postojeća zaduženja odnosno ne smiju kasniti u plaćanju ili ne ispunjavati obvezu plaćanja bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma,
  • nema ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

 

Neprihvatljive djelatnosti krajnjih korisnika

Krajnji korisnici čija je osnovna djelatnost i/ili djelatnost ulaganja iz jednog od sljedećih područja, nisu prihvatljivi za financiranje:

  • ribarstvo i akvakultura (proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture),
  • primarna poljoprivredna proizvodnja (proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda,
  • proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te povezanih proizvoda i trgovina njima,
  • proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima,
  • kasina i istovjetna poduzeća,
  • ograničenja usluga informatičkog sektora – istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezane s elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima su ciljevi:
   • podupiranje svih aktivnosti uključenih u ograničene sektore iz prethodnih točaka,
   • igre na sreću i kasina na internetu,
   • pornografija,
   • ili im je svrha omogućiti:
    • nezakonit ulazak u elektroničke podatkovne mreže,
    • nezakonito preuzimanje elektroničkih podataka,
  • ograničenja usluga sektora bio-znanosti – istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezani s kloniranjem ljudi u istraživačke/terapijske svrhe ili s genetski modificiranim organizmima („GMO”).

 

Uvjeti i otplata zajma

Maksimalni iznos ovog HAMAG BICRO kredita je 380.000 kn, kamatna stopa je 0,25% fiksna za cijelo razdoblje otplate zajma, rok korištenja je 6 mjeseci, dozvoljeni poček je do maksimalno 12 mjeseci a rok otplate do 5 godina, uključujući poček. Instrument osiguranja je zadužnica korisnika zajma.

Ovim zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV. Nije dozvoljeno refinanciranje postojećih kreditnih obveza/lizinga niti plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine, kao ni refundacija prethodno plaćenih obveza.

Sredstva zajma se isplaćuju na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena.

Krajnji korisnici ne plaćaju naknadu za odobrenje zajma, prijave su moguće do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Sve detaljnije informacije o programu možete pronaći ovdje.

Stručnost
Kvaliteta
Posvećenost
Povjerenje

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  |  Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

Moneo d.o.o. za poslovno savjetovanje  |  Put Supavla 1, 21 000 Split, Hrvatska  |  MB: 2162342  |  OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813; +385 21 380 626  |  Fax: +385 21 380 850  |  Mob: +385 99 454 1531  |  E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trgovačkog suda u Splitu: Tt-13/4795-2  | Temeljni kapital: 680.000,00 HRK / 90.251,51 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450) uplaćen u cjelosti
IBAN: HR6123600001101977084 (ZABA)

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.

O nama  |  Usluge  |  Kontaktirajte nas  |  Politika privatnosti

© Moneo d.o.o. | Sva prava pridržana.