img_2520k-400x232-1Društvu Tvornica mreža i ambalaže d.o.o. iz Biograda na moru odobrena su bespovratna sredstva u iznosu 4.341.169,68 kuna za izgradnju nove proizvodne hale, nabavku novih strojeva, usavršavanje djelatnika te nastupe na sajmovima.

Bespovratna sredstva su odobrena iz Natječaja „Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu“  – Referentna oznaka Poziva: KK.03.2.1.01. Sveukupna ulaganja u projekt iznose preko 16 milijuna kuna.

Moneo je u partnerstvu sudjelovao u izradi Prijave na natječaj i izradi investicijske studije, kao i u planiranju i pripremi zatvaranja financijske konstrukcije projekta.

PUNO USPJEHA ŽELI Moneo Tim
Link na stranicu Tvornica mreža i ambalaže d.o.o.


Main menu