Plan financijskog restrukturiranja


Kada poduzetnik upadne u financijske krizu, ostvaruje negativan financijski rezultat, negativne stope rentabilnosti,prezadužen je i insolventan, te nije u mogućnosti servisirati na vrijeme dospjele obveze. U ovakvim situacijama je potrebno pristupiti analizi mjera financijskog restrukturiranja, i izradi Programa restrukturiranja i sanacije.

MONEO d.o.o. je sa svojim stručnjacima kapacitiran i pruža  usluge izrade Programa financijskog restrukturiranja s ciljem da se poduzeće spasi umjesto da se pošalje u stečaj i likvidaciju.

Moneo d.o.o.

Adresa: Put Supavla 1
Grad: Split
Poštanski broj: 21000
Država: HRVATSKA
MB: 2162342
OIB: 36825933202
Tel: +385 21 380 813
Tel: +385 21 380 626
Fax: +385 21 380 850
E-mail: info@moneo.hr
Rješenje trg. suda u Splitu: Tt-13/4795-2
Temeljni kapital: 234.600,00 kn
ZABA/IBAN: HR6123600001101977084

Kako do nas?

Kontaktirajte Nas!

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Certifikat i partneri

Main menu