COVID 19 Zajam za obrtna sredstva je aktiviran kao dio mjera u okviru paketa pomoći hrvatskom gospodarstvu a usljed Covid pandemije. Za naše klijente smo podnijeli zahtjeve za ovaj povoljni zajam, i svi zahtjevi su u 100% – tnom iznosu odobreni. Ovi zajmovi će pomoći klijentima da održe likvidnost, jer su povoljni i na dugi su rok sa odobrenim počekom otplate glavnice.

Main menu